Cho phép nhập khẩu phế liệu sắt, thép, xỉ lò cao làm nguyên liệu

Phế liệu, mảnh vụn của sắt, thép không gỉ, thép hợp kim hoặc nhựa, giấy được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Quyết định về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất vừa được Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký, ban hành. Theo đó, phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy, kim loại màu, xỉ hạt lò cao và thuỷ tinh sẽ được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu cho sản xuất trong nước.

Trong đó, phê liệu sắt, thép sẽ gồm phế liệu và mảnh vụn của gang, thép hợp kim, sắt hoặc thép tráng thiếc.

Với nhựa, danh mục được phép nhập gồm các loại phế liệu và mẩu vụ của nhựa từ polyme etylen (PE) dạng xốp, không cứng; phế liệu và mẩu vụn của nhựa từ polyme styren (PS)…

Giấy kaft hoặc bìa kaft, giấy bìa đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ… cũng nằm trong danh mục phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu.

Riêng xỉ hạt từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép chỉ được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 12/2021.

Quyết định cũng nêu điều khoản chuyển tiếp với các loại phế liệu được nhập khẩu. Theo đó, các đơn vị nhập khẩu phế liệu theo giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ tiếp tục được nhập khẩu cho tới khi giấy này hết hiệu lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

four × four =